Assessorament fiscal

Assessorament fiscal

La normativa fiscal canvia contínuament i això afecta a qualsevol negoci.


El nostre assessorament fiscal us ajudarà a:

 • Complir amb les vostres obligacions fiscals.
 • Conèixer els beneficis fiscals que la legislació vigent ofereix en cada moment.


L’assessorament fiscal va molt relacionat amb altres àrees de l’empresa com per exemple la comptabilitat o les nòmines i seguretat social.


Realitzem un gran nombre de gestions fiscals entre les quals destaquem:

 • Estudi global de la vostra fiscalitat per establir quina és la fórmula que més us pot beneficiar dins del marc de la legislació fiscal vigent.
 • Planificació fiscal.
 • Preparació i presentació de les vostres obligacions fiscals.Gestió de l’IVA.
 • Impost de Societats.
 • Mòduls.
 • Pagaments fraccionats.
 • Impost de la Renda de les Persones Físiques.
 • Impost de Patrimoni.
 • Successions.
 • Altres impostos.
 • Assistència davant d’òrgans de Tributaris.
 • Resolució de consultes.
 • Informació sobre normatives fiscals.